Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Reglementen en Gedragscodes

Professioneel Statuut Klinisch Chemici in dienstverband in Ziekenhuizenpdf

Document Medische Staf Dienstverbandpdf

Gedragscode voor registerleden
De Nederlandse klinisch chemici presenteren thans een gedragscode. Gedragscodes passen bij de huidige tijd. Een tijd waarin publieke verantwoording normaal is, en het nut heeft te kunnen verwijzen naar de onderlinge regels die een beroepsgroep heeft vastgelegd.

Gedragscode voor EC4 registerleden
Gereviseerd 2008

Gedragscode voor NVKC leden
De gedragscode beschrijft de regels die de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde hanteert als waarborg voor goed gedrag van alle leden van de vereniging en welke met name zijn gericht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het domein klinische chemie.

Gedragscode voor bedrijfsledenpdf
Codificatie van normen betreffende de ethiek van de organisatie die zich middels een bedrijfslidmaatschap verbindt aan de NVKC.

Gedragscode Medische HulpmiddelenpdfToelichtingpdf
Regels van de medische hulpmiddelenindustrie ter voorkoming van ongewenste beïnvloeding. Onderschreven door NVKC 21 december 2011.

Code ter voorkoming van oneigenlijke beinvloeding door belangenverstrengeling pdf
Opgesteld door KNAW en KNMG, onderschreven door NVKC 21 december 2011.

Convenant veilige toepassing medische technologie NVZ/NFU/RN 2011 pdf

Rechtspraak reglement
In dit reglement worden als ingevoegd beschouwd de bepalingen der statuten en van het registratiereglement, die ter zake van het nastaande relevant zijn te achten.

Huishoudelijk Reglement Concilium Clinicum Chemicum, herzien 2017

Huishoudelijk reglement VHL
De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur.

Gebruik van logo en titels
Het beeldmerk van de NVKC is gedeponeerd, gebruik hiervan zonder toestemming van het bestuur is niet geoorloofd.
De titels 'laboratoriumspecialist klinische chemie' en 'klinisch chemicus' zijn privaatrechtelijk beschermd. Ongeoorloofd gebruik is niet toegestaan.