Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Colofon

© NVKC 2018

Webredactie

Webmaster: Barto Veldhuis
Webeditor: Dirk Bakkeren, klinisch chemicus
Eindredactie: Christine Ruiter, beleidsmedewerker NVKC

Disclaimer

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, is bedoeld voor informatieve doeleinden en niet als vervanging van het contact tussen arts en patiënt. Het vaststellen van een diagnose en het voorschrijven van medicatie is voorbehouden aan de behandelend arts.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. Het gebruik van de informatie op deze website is voor risico van de gebruiker. De NVKC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van het gebruik van gegevens of adviezen verstrekt door de NVKC via deze website.

Medische en gezondheidsgerelateerde teksten op deze website zijn geschreven door geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie en gebaseerd op (internationale) wetenschappelijke literatuur en richtlijnen. Dit vind plaats onder supervisie van de NVKC Commissie PR en Communicatie.

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden. De NVKC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze door derden aangeboden informatie.

Financiering

Onderhoud en ontwikkeling van deze website wordt mogelijk gemaakt door de jaarlijkse contributies van leden, inclusief die van de corporate members. Zij hebben geen invloed op inhoud en samenstelling van de website. Deze website bevat uitsluitend advertenties voor vacatures binnen de beroepsgroep.