Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Agenda

dinsdag 13 april 2021
CRISPR/Cas9 A theoretical and practical approach 13 en 20 april 2021 Avans Hogeschool, Breda € 200,- of € 300,-
W www.avans.nl

woensdag 14 april 2021
14 en 15 april Voorjaarscongres 2021 Virtueel.
B programma_VJC_2021.pdf

dinsdag 08 juni 2021
Ledenvergadering VHL Dinsdag 8 juni 2021 (in het Vergadercentrum Vredenburg) 10.00 – 16.00 uur
E info@de-vhl.nl

dinsdag 22 juni 2021
6e symposium LC-MS/MS in het klinisch laboratorium. De ondertitel dit jaar is: LC-MS Multicomponent-analyse: meer data, meer duiding!? Dit jaar zal het symposium online plaatsvinden en het voorlopige programma vindt u in de bijlage.
B PAOKC_WGKMS_voorlopig_programma_2021.docx

donderdag 24 juni 2021
Donderdag 24 juni 2021 staat de jaarlijkse NVvH diagnostiekdag gepland. Gezien de omstandigheden wordt deze ook dit jaar als online nascholing aangeboden.
B NVvH_Diagnostiekdag_2021_uitnodiging.pdf
E info@hematologienederland.nl
W www.hematologienederland.nl/nascholing/diagnostiek...

maandag 28 juni 2021
Save The Date! Op 28 juni is er een Teach the Teacher van 15:00 tot 17:00 uur via ZOOM.

dinsdag 09 november 2021
Ledenvergadering VHL Dinsdag 9 november 2021 (in het Vergadercentrum Vredenburg) 10.00 – 16.00 uur
E info@de-vhl.nl