Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 9 Calibratie 2000
Categorie Analytisch a. Fotometrie, electrochemie, sensortechnologie
Trefwoord 1
Trefwoord 2
Omschrijving In 1998 werd ter gelegenheid van het NVKC lustrum het plan Calibratie 2000 gepresenteerd. Het beoogt op een nationale schaal de ontwikkeling van commuteerbaar calibratie- en juistheidsverificatiemateriaal. Doelstellingen zijn: structureel en gefaseerd onderzoeken van de juistheid van meetresultaten met behulp van de ontwikkelde juistheidsverificatiematerialen; toetsen van IVD 98/79/EC conformiteit van meetmethodes en meetresultaten, en zonodig calibratie van de medische laboratoria met behulp van internationaal erkende referentiematerialen en referentieprocedures. Er is een vaste projectstrategie die in principe per deelproject wordt gehanteerd. Er is tevens een algemeen systeem ontwikkeld voor het onderzoeken van commuteerbaarheid, het Tweelingstudieconcept.
Een groot aantal disciplines en laboratoria werken in deze onderzoekslijn samen. De voortgang wordt bewaakt via de stuurgroep van Calibratie 2000.
Onderzoeksleider laboratorium Dr. R.T.P.(Rob) Jansen
Mede-onderzoeksleiders Calibratie 2000 stuurgroep
Instituut Anna Zorggroep Geldrop
Periode 1-1998 - 1-2008
Projecten