Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 73 Cryopreservatie van semen en gameetdonatie
Categorie Klinisch g. Gynaecologie/obstetrie
Trefwoord 1 donor
Trefwoord 2 spermabank
Omschrijving Gameetdonatie is een typisch gedeelde activiteit waarin het laboratorium met spermabank en de behandelaars (gynaecologen, fertiliteitsartsen) bij elkaar komen. Het laboratorium/de spermabank draagt zorg voor een verantwoorde, goed-doortimmerde infrastructuur (met o.m. faciliteiten voor semenonderzoek en cryopreservatie van semen) waarbinnen behandeling met gameten kan plaatsvinden. Afwegingen met betrekking tot organisatie en behandeling (w.o. ook ethische) vinden in consensus van laboratoriumspecialisten en behandelaars plaats en vergen grondige evaluatie in het licht van de belangen van alle betrokkenen, ouders, kinderen en donoren. Gameetdonatie is een activiteit die menselijk en maatschappelijk veel aandacht trekt. Er zijn diverse nationale en Europese wetten op het terrein, en activiteiten en keuzes moeten conform deze wetten en andere regelgeving te verantwoorden zijn. Het laboratorium met semenbank kan hier als continue, onmisbare schakel (vaak achter de schermen) een aanjagers- en sleutelrol vervullen, waarvan allen profijt hebben.
Onderzoeksleider laboratorium Dr. P.M.W.(Pim) Janssens
Mede-onderzoeksleiders
Instituut Rijnstate Arnhem Arnhem
Periode 1-1995 - 1-2022
Projecten