Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 66 De betekenis van de tumormerkstof bevattende macrofaag bij maligniteiten
Categorie Klinisch i. Oncologie
Trefwoord 1 macrofagen
Trefwoord 2 monocyten
Omschrijving Tumorprocessen vertonen een continue aanwezige dysbalans tussen celaaanmaak en celdood (apoptose danwel necrose). Zodoende kan zich de situatie voordoen dat geactiveerde macrofagen losse tumorcellen en/of celdelen fagocyteren waarin zich celbestanddelen bevinden die terug te herleiden zijn naar de tumor (bv tumormarkers zoals PSA, CEA etc). Het aantonen van deze tumormarkers in de geactiveerde macrofagen zou een gevoeligere parameter kunnen zijn dan de serum-tumormarker assay. Daar macrofagen weer terugkeren naar het perifere bloed wanneer hun werk erop zit (om afgebroken te worden in het reticulo-endotheliaal systeem) moet het mogelijk zijn om deze assay uit te voeren in perifeer bloed. Dit zou van belangrijke waarde kunnen zijn bij het bepalen van de prognose en bij de (vroeg)detectie van recidief of metastase.
Onderzoeksleider laboratorium Dr.ing. M.P.G.(Math) Leers
Mede-onderzoeksleiders Dr. M. Nap, klinisch Patholoog Dr. M. Sosef, chirurg] Dr. D. Japink, AIO
Instituut Zuyderland locatie Brunssum Brunssum
Periode 1-2008 - 1-2012
Projecten