Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Prijzen

 

Gorter en De Graaff-prijs

Deze prijs is ingesteld in 1981 en is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme.
Reglement

Deze werd uitgereikt aan:

1981: dr. E.J. van Kampen en prof.dr. W.G. Zijlstra
1983: prof.dr. S.K. Wadman
1985: prof.dr. A.P. Jansen
1987: prof.dr. B. LeijnseGorter en de Graaf
1989: dr. W. Schopman
1991: prof.dr. P.J. Brombacher
1993: prof.dr. A.H.J. Maas
1995: dr. T.J. Penders (zie ook Ned. Tijdschr. Klin Chem 1996; 21: 227).
1997: ir. N.C. den Boer
2002: prof.dr.ir J.M.F. Trijbels
2005: dr. A. Castel
2007: dr. R.B. Dinkelaar Laudatio
2009: prof.dr. I. Vermes  Laudatio
2012: dr. J. van der Weide  Laudatio
2015: dr.drs. W.P. Oosterhuis Laudatio
2019: prof. dr. A. Sturk Laudatio

Jonge Onderzoekerprijs Klinische Chemie

Deze prijs (v/h de Ortho Clinical Diagnostics prijs) is ingesteld in 1981 en bestemd voor jonge wetenschappers die recent uitmuntend onderzoek hebben verricht op klinisch chemisch gebied en dient als aanmoediging voor verder wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2012 wordt de prijs mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland, de E.C. Noyons Stichting.  pdfReglement , Model CV

Deze werd uitgereikt aan:

1982: dr. P.N. Demacker
1984: dr. J.J. Keyzer
1988: dr. R.J.A. Wanders
1990: prof.dr. A. Sturk
1992: dr. J. van Pelt
1994: dr. P.J. Bosma
1996: dr. Y.Y. van der Hoek
1998: mw. dr. C.M. Boersma-Cobbaert en mw. dr. N.M. Verhoeven
2000: dr. R.H.N. van Schaik
2002: dr. R.H. Waterham
2004: dr. ir. J.B. de Kok
2006: dr. G.S. Salomons
2008: dr. R. de Jonge  Juryrapport
2012: dr. F.M.Vaz  Juryrapport
2014: dr. A.C. Heijboer  Juryrapport
2016: dr. J.F.M. Jacobs Juryrapport
2018: dr. S.J.R. Meex Juryrapport

2020: dr. W.P.J. den Elzen
2022: dr. A.M.A. Mingels

Noyons' Penning

Deze erepenning is ingesteld in 1987 en is bestemd voor hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.
Deze werd uitgereikt aan:

1987: ir. N.C. den Boer en dr. P. Persijn
1989: dr. W.G. Haije
1991: dr. C.A.M. Meijers
1992: prof.dr. G.T.B. Sanders
1997: dr. R.T.P. Jansen
2001: dr. R.K.A. van WermeskerkenNoyons Penning
2002: dr. ir. P.S.H. Kuppens
2003: drs. J.J. Heeren
2005: prof. dr. ir. H.L. Vader
2007: prof. dr. J.L. Willems en dr. H. Storm Laudatio J.L. Willems;  Laudatio H. Storm
2009: dr. W. Huisman Laudatio
2011: dr. P.C.M. Bartels  Laudatio
2014: dr. J.W. Janssen  Laudatio
2017: dr. D.L. Bakkeren Laudatio
2020: dr. H.J. Adriaansen
2022: dr. J. van Pelt
2022: dr. W. van Gelder

Prof.dr. J.G.G. Borst-prijs

Deze prijs werd ingesteld in 1992 en is bestemd voor hen die bijzonder hebben bijgedragen aan het verbeteren van de communicatie tussen arts en klinisch chemicus.
 Reglement
Deze werd uitgereikt aan:

1992: prof.dr. H.J. van der Helm
1994: dr. K. Miedema
1997: dr. J.M. Pekelharing
2001: dr. L.O.M.J. Smithuis
2007: drs. S. Flikweert  Laudatio
2015: dr. P.A. Kuiper-Kramer Laudatio

Publieksprijs Klinische Chemie

Deze prijs is ingesteld in 2006 en bestemd voor een origineel en van origine klinisch chemisch project dat aantoonbaar, met meetbare resultaten, in positieve zin een grote impact heeft gehad voor patiënten en/of hun omgeving. Kijk hier voor de geschiedenis.
Deze werd uitgereikt aan:

2006: St. Servicelabs Helmond  Juryrapport
2007: Project Handwarmertjes, Lab. Hematologie en Klinische Chemie, UMCU  Juryrapport
2008: Project Glucosemetercontroledagen, Laboratoria Medisch Spectrum Twente/ziekenhuisgroep Twente  juryrapport
2009: Project Bloedafname aan huis oncologische patienten. Klinisch Chemisch Labratorium Maasstad ziekenhuis Rotterdam  Juryrapport
2010: Project 'Reflectief testen', Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Atrium MC Heerlen  Juryrapport
2012: Project 'POCT in de eerste lijn', Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch  Juryrapport
2006-2012: Oeuvreprijs voor het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag.
2014: Project Zelfmonitoring nierfunctie na niertransplantatie, LUMC Leiden  Juryrapport
2016: Project Prik! App, Laboratorium voor Klinische Chemie en Haematologie UMC Utrecht Juryrapport
2018: Project Bloedproducten voor traumahelikopter, Klinisch Chemisch Laboratorium Ziekenhuis Bernhoven Uden Juryrapport
2022: Project Digitaal aanmelden op de Centrale Bloedafname, LUMC afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Juryrapport

NVKC Wetenschaps- en Innovatieprijs

De oorspronkelijke Wetenschapsprijs Klinische Chemie werd ingesteld in 2006 en was bestemd voor de hoogst gewaardeerde publicatie (impactfactor) vanuit het wetenschapsdomein der klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde uit het (voor-)laatste jaar daaraan voorafgaand. Met ingang van 2017 is de prijs van karakter veranderd, het gaat nu om de daadwerkelijke impact. Lees hier de nieuwe criteria.

Eerdere winnaars:

2006: Afdeling Klinische Chemie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (publicatie 2004)
2007: Laboratorium Neurologie en Kindergeneeskunde UMC St. Radboud Nijmegen (publicatie 2005)
2007: Afdeling Klinische Chemie, VU Medisch Centrum Amsterdam (publicatie 2006)
2008: Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, AMC Amsterdam (publicatie 2007)
2009: Afdeling Klinische Chemie, Erasmus MC Rotterdam (publicatie 2008)
2010: Algemeen Klinisch Laboratorium, Antoni van Leeuwenhoek Ziekehuis Amsterdam (publicatie 2009)
2011: Metabool Laboratorium, Afdeling Klinische Chemie, VU Medisch Centrum Amsterdam (publicatie 2010)
2012: Afdeling Laboratoriumgeneeskunde, UMC St. Radboud, Nijmegen (publicatie 2011)
2012: Afdeling Klinische Chemie/cardiologie; Antoniusziekenhuis Nieuwegein (publicatie 2011)
2013: Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, Afdeling Klinische Chemie, AMC Amsterdam (publicatie 2012)
2014: Afdeling Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam (publicatie 2013)
2015: Centraal Diagnostisch Laboratorium MUMC Maastricht (publicatie 2014)
2016: Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, Afdeling Klinische Chemie, AMC Amsterdam (publicatie 2015)
2017: Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, Afdeling Klinische Chemie, AMC Amsterdam (publicatie 2016)
2018: Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, LUMC Leiden (publicatie 2017) juryrapport
2019: LUMC, NKI, ErasmusMC e.a (multicenter onderzoek, publicatie 2018) juryrapport
2021: ErasmusMC en Radboudumc, publicaties 2021 juryrapport

Opleidingsprijs

Deze prijs werd ingesteld in 2006 en is bestemd voor degene die een
stimulerende rol naar kcio's combineert met opleidingsbetrokkenheid
binnen de NVKC. Na 2008 is de prijs ingetrokken.
Deze werd uitgereikt aan:

2006: dr. H. Storm
2008: dr. A. Castel

Ereleden
Ereleden zijn zij die bijzondere diensten aan de vereniging hebben bewezen. Zij worden benoemd op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Het Erelidmaatschap is voor het leven.
Dit zijn:

Prof.dr. E.C. Noyons (1952) †
Prof.dr. J. Kok (1957) †
Prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure (1959) †
Dr. Th. Strengers (1976) †
Prof.dr. A.P. Jansen (1985) †
Dr. E.J. van Kampen (1986) †
Prof.dr. B. Leijnse (1990) †
Prof.dr. P.J. Brombacher (1995)
Prof.dr. G.T.B. Sanders (2003)
Dr. R.T.P. Jansen (2007)  Voordracht
Prof.dr. J.L. Willems (2013)
Prof. dr M.A. Blankenstein (2015) Voordracht
Prof. dr. J. Lindemans (2015) Voordracht

Lidmaatschap van Verdienste
Leden van Verdienste worden als zodanig benoemd door het bestuur vanwege hun bijzondere betekenis voor de vereniging. Zij blijven hiermee voor het leven verbonden aan de NVKC, en de NVKC aan hen.
Lid van Verdienste is:

Dr. J. Prins (bestuursbesluit 16 februari 2011)