Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

VHL Werkgroep hematologische referentiewaarden kinderen

Dr. I. Appel
Dr. A. Huisman
Prof. dr. Y.B. de Rijke
Dr. R. Tamminga
Dr. R. van Wijk