Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

TRIP (Nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie) Bestuur

Dr. J.W.P.H. Soons, secretaris
Drs. E.J.G.M. Six - Barones van Voorst tot Voorst, beschermvrouwe sinds 2006