Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

Scheidsgerecht Gezondheidszorg Arbiters

Dr. H.J. Adriaansen
Drs. F.J.M. Bergkamp
Prof.dr.ir H.L. Vader