Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Externe vertegenwoordiging

SKML Dagelijks bestuur

Prof.dr. C.G.J. Sweep, voorzitter
Dr. P.F.H. Franck, penningmeester
Dr. I.A. Haagen