Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Ellen Kuiper-Kramer krijgt prof. J.G.G. Borst Prijs

  De prof.dr. J.G.G. Borst Prijs is een bijzondere onderscheiding die maar zelden wordt uitgereikt aan iemand die bijzonder heeft bijgedragen aan het verbeteren van de communicatie tussen arts en klinisch chemicus. De prijs is op 16 april jl. uitgereikt aan dr. Ellen Kuiper-Kramer vanwege haar alom gewaardeerde klinisch ondersteunende werkzaamheden op het gebied van de hemato-oncologie. In haar dankwoord kwam tot uiting hoezeer haar hart ligt bij de zorg voor de patiënt. Laudatio Borstprijs 2015.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Gorter en De Graaf Prijs voor Wytze Oosterhuis

  De Gorter en De Graaf Prijs is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme. Tijdens de ALV op 16 april jl. werd deze prijs uitgereikt aan dr. Wytze Oosterhuis. Het bestuur heeft hiertoe de voordracht van de jury bestaande uit dr. Christa Cobbaert, dr. Hans Janssen, dr, Rene Idema en dr. Huib Storm met grote instemming overgenomen. Laudatio GG prijs 2015.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Koninklijke onderscheiding voor Rien Blankenstein

  De jaarlijkse lintjesregen ging de NVKC niet voorbij: vandaag 24 april 2015 werd kersvers erelid prof.dr. Rien Blankenstein in zijn woonplaats Amstelveen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Rien neemt op 12 juni afscheid als afdelingshoofd Klinische Chemie van het VUMC te Amsterdam.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Blankenstein en Lindemans erelid NVKC

  Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2015 prof. dr. Rien Blankensteing en prof.dr. Jan Lindemans benoemd tot erelid van de NVKC. Zie voor de beweegredenen van het bestuur de prijzenpagina. 

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Inkoophoogleraar slaat de plank flink mis over laboratoriumonderzoek

  23 februari 2015 - Op grond van “eigen waarnemingen en recent onderzoek” meent hoogleraar Inkoopmanagement Van Weele (TU Eindhoven) dat er 25 miljoen euro zou kunnen worden bespaard op bloedonderzoek (De Volkskrant 19-02-2015). Hij geeft aan op basis hiervan te kunnen bevestigen dat zorgverzekeraars alleen maar op de prijs letten en te weinig naar de kwaliteit kijken.
  In zijn betoog gaat hij vervolgens alleen maar in op de prijs, en alleen al daarbij laat hij nogal wat steken vallen. Zo verwijt hij bijvoorbeeld huisartsen dat die maar in het wilde weg bloedonderzoek laten doen. En aan laboratoria dat zij ook maar wat aan declareren bij de verzekeraar.

  Zowel vanuit de NVKC als door SAN/Ineen is meteen gereageerd op het betoog, maar de Volkskrantredactie heeft er voor gekozen om vandaag een stuk te plaatsen van hoogleraar Eerstelijnszorg Pop (Universiteit Tilburg) die geen spaan heel laat van het opiniestuk. Pop verwijst bijvoorbeeld naar de landelijke samenwerkingsafspraken die door NHG, NVKC, NVMM en SAN zijn gemaakt over het rationeel aanvragen van laboratoriumonderzoek. Hij laat zien dat tarieven bestaan uit meer dan sec de kosten van een test: "het inrichten van perifere bloedafnameposten, het betalen van de prikassistentes en laboranten, transport, de ICT en vooral: de zorgvuldige verslaglegging en terugrapportage naar de aanvrager (diagnostisch toetsoverleg)". Eerstelijnsdiagnostiek beslaat bovendien maar een heel klein deel van het geheel. Hij laakt de zorgverzekeraar die "vanaf 1 januari de huisarts een bonus uitbetaalt als hij/zij de patiënt bloed laat prikken in een door hen geoormerkt artsenlab".

  De NVKC heeft nog veel meer toe te voegen aan de reactie van Pop: dat het uitgangspunt zorg voor de patient moet zijn, dat goede diagnostiek aan de voorkant juist elders in de zorgketen kosten bespaart, dat kosten dus altijd in relatie met kwaliteit dienen te worden bezien, dat de kosten voor diagnostiek in Nederland tot de laagste van Europa behoren...
  Het vereist echter een pagina-groot verhaal om alle aannames en onzorgvuldigheden die Van Weele te berde brengt te weerleggen. De NVKC buigt zich, zo mogelijk samen met NVMM, FMS en andere betrokkenen, over dit grote verhaal.  

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • Slechte glucosemeters: goedkoop is uiteindelijk duurkoop

  20 februari 2015 - In het programma Tijd voor Meldpunt! van Omroep MAX kregen de zorgverzekeraars het er vandaag behoorlijk van langs. Als sturen op doelmatigheid alleen maar zo goedkoop mogelijk inkopen betekent, blijkt dit in ieder geval op het punt van vergoeding van glucosemeters averechts te werken. De kwaliteit van leven van de patient is direct in het geding en op de langere termijn levert dit voor de zorg alleen maar meer kosten op. Omroep MAX testte 5 verschillende glucosemeters en die bleken in een range van maar liefst 5 punten onder en boven de standaardtest af te wijken. Regelmatige controle van patientglucosemeters door een geaccrediteerd laboratorium is sowieso van belang, maar in deze tijden eens te meer, aldus klinisch chemicus dr. Darryl Telting die namens de NVKC aanwezig was. Alle betrokken partijen gaan binnenkort om de tafel.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • DNA paspoort tegen bijwerkingen van medicijnen

  20 februari 2015 - Bijwerkingen zijn een groot medisch probleem. DNA-onderzoek kan laten zien voor welke medicijnen iemand overgevoelig is. Klinisch chemicus en hoogleraar farmacogenetica prof. Ron van Schaik van het ErasmusMC pleit in RTL Nieuws voor een DNA-paspoort: 1 op de 10 patiënten kan te maken krijgen met bijwerkingen. Met behulp van dit paspoort kan de apotheek hen medicijnen op maat leveren.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • Laboratoria controleren glucosemeters van patiënten

  Hoewel er in Nederland formeel niets geregeld is over de controle van glucosemeters van patiënten, nemen steeds meer klinisch chemische laboratoria het initiatief om deze meters te gaan controleren. De NVKC heeft nu aan haar leden gevraagd hun bevindingen uit deze controles terug te rapporteren.. Dit omdat de Diabetes Vereniging Nederland veel klachten krijgt over de kwaliteit van meters die aan patiënten worden toegewezen. In de Telegraaf van afgelopen zaterdag werd hier nogmaals de noodklok over geluid.

  De NVKC heeft al eens eerder (2007) de leden gevraagd te rapporteren over meters. Toen ging het om de kleine glucosemeters die in de ziekenhuizen aan het bed van de patiënt worden gebruikt waarbij zich ernstige incidenten voordeden. Dit was aanleiding voor de Inspectie om de controle over al dit soort meters in de ziekenhuizen onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium te brengen. 
  Op dit moment werkt de NVKC samen met NHG, SAN en NVMM aan een richtlijn voor het gebruik van kleine meters in de huisartsenpraktijk.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • DVN luidt noodklok over slechte glucosemeters

  Regelmatige controle van bloedglucosemeters die diabetespatiënten thuis gebruiken, is bittere noodzaak. Dat bewijst het relaas van een 70-jarige patiënt in de Telegraaf van 16 januari jl. Hij raakte in coma door teveel insuline op basis van een verkeerde meteruitslag. Dat de kwaliteit van deze meters soms te wensen over laat, is al langer bekend. DVN directeur Olof King noemt in hetzelfde artikel de situatie dat verzekeraars en leveranciers bepalen welke meter iemand moet gebruiken onaanvaardbaar. Steeds meer geaccrediteerde laboratoria bieden daarom de mogelijkheid om meters te laren controleren, klik hier voor een overzicht. 

  Lees het volledige artikel: Financiële druk fors risico voor diabetici_Reportage_ Telegraaf.pdf

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws
 • Goede laboratoriumdiagnostiek bespaart elders in de zorgketen

  NVKC secretaris dr. Gabrielle Ponjee beschrijft in een blog op Skipr de kortstondige flirt van haar ziekenhuis met een groot Duits laboratorium dat zogenaamd goedkoper zou zijn dan het eigen dure ziekenhuislab. Voor het management een eye opener: de voor- en nazorg die de Nederlandse laboratoria bieden, leidt eerder tot kostenbesparing die pas elders in de keten zichtbaar is.

  Categorie: 
  Klinische chemie in het nieuws