Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Zoek een test

Gewrichtsvloeistofonderzoek

Terug Terug naar het overzicht

Ook wel bekend als:
Vocht uit gewrichtspunctaat
Officiële naam:
Synoviaalvochtonderzoek
Verwante testen:

In vogelvlucht

Waarom deze test?

Om de oorzaak van gezwollen of ontstoken gewrichten te achterhalen.

Welk materiaal?

Gewrichtsvloeistof

Monster

Wat wordt getest?

De test bepaalt de kwaliteit en samenstelling van de gewrichtsvloeistof. Allereerst wordt de viscositeit (mate van vloeibaarheid) vastgesteld. De gewrichtsvloeistof dient enigszins stroperig te zijn zodat tijdens stromen draadvorming optreedt. Niet-visceus materiaal kan wijzen op een infectie in het gewricht. In dat geval moet, de gewrichtsvloeistof worden onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën en ontstekingscellen. Daarnaast wordt de gewrichtsvloeistof onderzocht op de aanwezigheid van kristallen. Ten slotte vindt soms biochemisch onderzoek plaats om bijvoorbeeld de hoeveelheid glucose en het eiwitgehalte te bepalen.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

De vloeistof wordt door middel van een punctie uit het aangedane gewricht gehaald. Het opgevangen materiaal wordt direct in een heparinebuis gedaan om stolling te voorkomen.

De test

Wanneer wordt deze test gedaan?

De arts vraagt de test aan als niet duidelijk wat de oorzaak is van een pijnlijk, warm en gezwollen gewricht. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van artrose, reumatoïde artritis of van jicht, maar ook van een acute ontsteking die direct moet worden behandeld. Hierbij is vaak maar een gewricht betrokken en heet daarom een acute monoartritis. Bij vermoeden van een acute monoartritis wordt altijd een gewrichtsvloeistofonderzoek gedaan omdat de kans op snelle en blijvende schade aan het kraakbeen groot is. Dit kan leiden tot ernstig functieverlies van het gewricht.

Wat betekent de uitslag?

Normaal

De gewrichtsvloeistof dient helder en enigszins stroperig te zijn en vrij van bacteriën en kristallen.

Troebel en vloeibaar

Een troebele en erg vloeibare gewrichtsvloeistof kan wijzen op een ontsteking of infectie in het gewricht. Op basis van vervolgonderzoek moet worden vastgesteld of het om een acute (mono) artritis gaat.

Bacteriën en/of ontstekingscellen

Microbiologisch onderzoek moet uitsluitsel geven of er in de gewrichtsvloeistof bacteriën aanwezig zijn die een infectie kunnen veroorzaken. Met microscopisch onderzoek wordt gekeken of er ontstekingscellen in de gewrichtsvloeistof aanwezig zijn.

Kristallen

Microscopisch onderzoek wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van kristallen aan te tonen. Met name uraatkristallen wijzen op jicht in plaats van op een acute infectie.

Glucose en eiwitten

Soms wordt ook de hoeveelheid glucose en eiwit bepaald; weinig glucose en veel eiwit passen bijvoorbeeld bij een acute (mono)atritis.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Stel deze aan een klinisch chemicus.

© 2023 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, laatst bijgewerkt 06-07-2011

Terug Terug naar het overzicht