Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Zoek een test

Chromogranine A

Terug Terug naar het overzicht

Ook wel bekend als:
CgA
Officiële naam:
chromogranine A
Verwante testen:
tumormerkers

In vogelvlucht

Waarom deze test?

Om zogeheten neuro-endocriene tumoren op te sporen.

Welk materiaal?

Bloed

Monster

Wat wordt getest?

De test meet de hoeveelheid chromogranine A in bloed. Chromogranine A is een eiwit dat vrijkomt uit zogeheten neuro-endocriene cellen, die onder andere voorkomen in het maag-darmstelsel, de longen en de alvleesklier. In deze organen kunnen zich verschillende soorten neuro-endocriene tumoren vormen. Deze tumoren komen overigens zeer zelden voor.

Afhankelijk van de locatie en de belangrijkste stof die door een neuro-endocriene tumor wordt aangemaakt spreken we van carcinoïd tumoren, gastrinomen, glucagonomen, feochromocytomen, neuroblastomen, insulinomen of VIPomen.

Bij de meeste patiënten met een neuro-endocriene tumor is de hoeveelheid chromogranine A in het bloed verhoogd. Het eiwit wordt daarom gebruikt als tumormerker (kenmerkende stof) voor neuro-endocriene tumoren. De hoeveelheid chromogranine A in het bloed neemt over het algemeen toe naarmate de tumor groter is.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

De test

Wanneer wordt deze test gedaan?

De dokter vraagt de chromogranine A test aan bij klachten die mogelijk worden veroorzaakt door een neuro-endocriene tumor. Deze tumoren kunnen verschillende stoffen en hormonen produceren, die vervolgens allerlei klachten veroorzaken.

Bij ongeveer de helft van de patiënten met dit type tumoren wordt een verhoogde chromogranine A-concentratie in het bloed aangetroffen. De test kan worden gebruikt bij het stellen van de diagnose en om het effect van een behandeling te volgen. Chromogranine A zal vooral verhoogd zijn bij uitgezaaide neuro-endocriene tumoren en veel minder bij gelocaliseerde primaire tumoren.

Wat betekent de uitslag?

Normaal:

De referentiewaarde van chromogranine A hangt sterk af van de gebruikte testmethode en verschilt dus per laboratorium. Vaak wordt een referentiewaarde van kleiner dan 100 μg/L aangehouden. Dit betekent dat een uitslag kleiner dan 100 μg/L niet afwijkend is. Een normale waarde voor Chromogranine A sluit een neuro-endocriene tumor echter niet uit.

Verhoogd:

Bij ongeveer de helft van de patiënten met neuro-endocriene tumoren is de hoeveelheid chromogranine A in het bloed verhoogd. De hoeveelheid neemt over het algemeen toe naarmate de tumor groter is of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Ook in geval van niet-functionerende (dat wil zeggen: geen hormoonproducerende) neuro-endocriene tumoren kan chromogranine A stijgen. Daarnaast kunnen onder meer nierfalen en leverproblemen leiden tot een verhoogde hoeveelheid chromogranine A.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Stel deze aan een klinisch chemicus.

© 2023 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, laatst bijgewerkt 17-10-2010

Terug Terug naar het overzicht