Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Zoek een test

Lipoproteïne subfracties

Terug Terug naar het overzicht

Ook wel bekend als:
LDL subklassen, LDL subfracties, HDL subklassen.
Officiële naam:
lipoproteïne subfracties
Verwante testen:
HDL, LDL, lipidenprofiel, cholesterol, apo A, apo B

In vogelvlucht

Waarom deze test?

Om in combinatie met andere lipidentesten het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten in te schatten.

Welk materiaal?

Bloed

Monster

Wat wordt getest?

De lipoproteïne subfractiestest bepaalt grootte, dichtheid en elektrische lading van vetdeeltjes. Het is gebleken dat de samenstelling van de vetdeeltjes van belang is in verband met het risico op hart- en vaatziekten.

Lipiden lossen niet op in bloed, maar moeten er wel door vervoerd kunnen worden. Daarom worden lipiden in kleine bolletjes verpakt die bestaan uit vetten (cholesterol, triglyceriden en fosfolipiden) en eiwit, de zogenaamde lipoproteïnen. Gedurende het bestaan van de bolletjes (deeltjes) verandert de samenstelling voortdurend, waardoor lipoproteïne deeltjes zeer verschillende kenmerken hebben.

De deeltjes kunnen groot of klein zijn en een hoge of een lage dichtheid hebben. In geval van kleine lipoproteïnen met een hoge dichtheid (HDL) is de kans op plaquevorming in de bloedvaten kleiner. Lipoproteïnen met een lage dichtheid (LDL) leiden meer tot plaquevorming.

De samenstelling van het lipoproteïnen profiel (qua grootte, dichtheid en lading van de vetdeeltjes) is voor een deel erfelijk bepaald. Ook levensstijl en algemene gezondheidstoestand hebben invloed op de samenstelling. Sommige ziekten zoals diabetes mellitus en hoge bloeddruk lijken het ontstaan van kleine dichte deeltjes te bevorderen.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

De test

Wanneer wordt deze test gedaan?

Onderzoek van de lipoproteïne subfracties hoort bij het panel van testen om het risico op hart- en vaatziekten te voorspellen. Met het onderzoek naar de samenstelling van lipoproteïnen kan het risico beter worden voorspeld, omdat het deeltjesprofiel aanvullende informatie geeft op de cholesterolbepaling (HDL en LDL). Het wordt dus vaak aangevraagd als vervolg op het reguliere lipidenprofiel.

Wat betekent de uitslag?

De uitvoering van de lipoproteïne subfractie test verschilt van laboratorium tot laboratorium, daarom zijn er geen standaard referentiewaarden. De interpretatie van de getallen is gebonden aan het laboratorium dat de test uitvoert.

De uitslag van de lipoproteïne subfractiestest geeft geen uitsluitsel over de aanwezigheid van hart- en vaatziekten. De uitslag geeft hooguit een indicatie van een kans op die ziekten.

De uitslag van de lipoproteïne subfractiestest moet bekeken worden in samenhang met de andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Aanwezigheid van veel kleine, dichte deeltjes hoeft niet per se te duiden op een groter risico op hart- en vaatziekten. Want bij een lage LDL en hoge HDL is dit risico kleiner dan in het omgekeerde geval. Wel geldt dat een lipoproteïne subfractie van uitsluitend lichte deeltjes geen bijdrage levert aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Stel deze aan een klinisch chemicus.

© 2023 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, laatst bijgewerkt 17-10-2010

Terug Terug naar het overzicht