Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Zoek een test

Fructosamine

Terug Terug naar het overzicht

Ook wel bekend als:
geglycosyleerd albumine
Officiële naam:
fructosamine
Verwante testen:
glucose, HbA1c

In vogelvlucht

Waarom deze test?

Om het gemiddelde suikergehalte (glucose) in het bloed over een langere periode te bepalen en om na te gaan of een behandeling van suikerziekte werkt.

Welk materiaal?

Bloed

Monster

Wat wordt getest?

De test bepaalt de hoeveelheid fructosamine in het bloed. Aan de hand van deze meting kan worden achterhaald wat het gemiddelde glucosegehalte (suiker) was in de voorgaande twee tot drie weken.

Fructosamine is een verzamelnaam voor een aantal eiwitten waaraan vrij glucose uit het bloed wordt gebonden. Als er veel glucose in het bloed aanwezig is, zal veel fructosamine gevormd worden. De hoeveelheid fructosamine in het bloed is een maat voor de gemiddelde bloedsuikerwaarde gedurende twee tot drie weken voorafgaand aan de meting.

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

De test

Wanneer wordt deze test gedaan?

Fructosamine wordt bepaald bij patiënten met diabetes (suikerziekte) om de gemiddelde bloedglucosewaarde te bepalen over een langere periode.

Als een patiënt suikerziekte heeft, is het suikergehalte in het bloed te hoog. Dit kan op lange termijn tot allerlei klachten leiden. Voor patiënten met diabetes is het daarom van belang het glucosegehalte scherp in de gaten te houden. Daartoe is regelmatig bloedonderzoek noodzakelijk.

Glucose kan in het bloed bepaald worden met behulp van de glucosetest. Dit is echter een momentopname en zegt alleen iets over het suikergehalte van het moment waarop is geprikt. Na een maaltijd zal het suikergehalte hoog zijn en tussen de maaltijden door zal het lager zijn. Met de fructosaminetest kan gecontroleerd worden of de geneesmiddelen om diabetes te behandelen werken en of de dosis goed is.

De fructosamine test wordt niet vaak meer gebruikt. Tegenwoordig wordt de HbA1c-test gebruikt omdat hiermee het gemiddelde glucosegehalte over een langere periode kan worden bepaald (zes tot acht weken). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt fructosamine bepaald, bijvoorbeeld bij patiënten bij wie de HbA1c-bepaling niet betrouwbaar is. Dat is het geval als de levensduur van de rode bloedcellen verkort is. Dit kan voorkomen bij bepaalde (bloed-)ziekten.

Wat betekent de uitslag?

Normaal

Referentiewaarden voor fructosamine voor gezonde mensen liggen tussen 205 en 285 μmol/l. Voor diabetespatiënten gelden referentiewaarden tussen 228 en 563 μmol/l.

Licht verhoogd

Het suikergehalte in het bloed van de patiënt is in de laatste 2 à 3 weken iets te hoog geweest.

Sterk verhoogd

Het suikergehalte in het bloed van de patiënt is in de laatste 2 à 3 weken te hoog geweest.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Stel deze aan een klinisch chemicus.

© 2023 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, laatst bijgewerkt 17-10-2010

Terug Terug naar het overzicht