Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Zoek een test

Immunofenotypering

Terug Terug naar het overzicht

Ook wel bekend als:
immunologische typering van bloed- en beenmergcellen
Officiële naam:
immunofenotypering
Verwante testen:
beenmergonderzoek, WBC, compleet bloedonderzoek

In vogelvlucht

Waarom deze test?

Om specifieke eigenschappen van de witte bloedcellen in kaart te brengen.

Welk materiaal?

Bloed of beenmerg

Monster

Wat wordt getest?

Bij immunofenotypering worden de celmembraanstructuren van de bloedcellen in kaart gebracht. Verschillende bloedcellen hebben op hun celmembraan structuren (antigenen) die specifiek zijn voor het betreffende celtype. In het laboratorium heeft men de beschikking over antistoffen die specifiek binden aan deze antigenen, zodat men een beeld krijgt van het celmembraan van deze bloedcellen.

Met behulp van deze fenotypering worden zogeheten ‘clusters of differentiation' gedefinieerd, die met een nummer worden aangeduid (CD-nummer). Door bij een bloedcelkanker (leukemie, maligne lymfoom of multipel myeloom) te bepalen welke CD-nummers wél en welke niet op de kankercellen aanwezig zijn, krijgt men informatie over het soort bloedcelkanker.

Naast immunofenotypering worden nog verschillende andere technieken gebruikt om het soort bloedcelkanker te bepalen:

  • klinisch beeld over het beloop van de ziekte
  • microscopische beoordeling van de bloedcellen
  • microscopische beoordeling van het beenmerg
  • specifieke kleuringen van de verschillende bloed- en beenmergcellen gevolgd door microscopie
  • karyotypering (onderzoek naar afwijkingen van de chromosomen)
  • DNA-onderzoek

Hoe wordt het materiaal verkregen?

Bloed: een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Beenmerg: er zijn twee methoden om beenmerg te verzamelen, een biopt of een aspiraat. Beenmergaspiraat wordt afgenomen door met een dikke holle naald in het bot van de bekkenrand of in het borstbeen te prikken. Met een spuit wordt dan beenmerg opgezogen uit het bot. Bij een beenmergbiopt wordt met soort appelboortje een klein staafje bot en beenmerg uit het bot geboord.

De test

Wanneer wordt deze test gedaan?

De fenotypering wordt uitgevoerd om bij patiënten bij wie een vorm van bloedcelkanker (leukemie, maligne lymfoom of multipel myeloom) is vastgesteld te achterhalen om welk type bloedcelkanker het gaat.

Wat betekent de uitslag?

Door de immunofenotypering wordt inzicht verkregen in de soort bloedcelkanker (leukemie, maligne lymfoom of multipel myeloom). Dit geeft informatie over het beloop van de ziekte en het helpt de arts om vast te stellen welke behandeling het beste resultaat geeft. Daarnaast kan immunofenotypering worden gebruikt om de behandeling van patiënten met een hematologische maligniteit te controleren.

Nog vragen?

De informatie over deze test komt van deskundigen uit het ziekenhuislaboratorium. Daar worden dagelijks vele honderden testen uitgevoerd. Laboratoriumspecialisten zorgen er voor dat dit op een veilige en juiste manier gebeurt. Zij adviseren de dokter bij afwijkende uitslagen en ingewikkelde problemen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog een vraag? Stel deze aan een klinisch chemicus.

© 2023 Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, laatst bijgewerkt 17-10-2010

Terug Terug naar het overzicht