Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Referentiewaarden

Vraag:

Mijn arts heeft de resultaten van het bloedonderzoek dat hij bij mij heeft laten uitvoeren met mij besproken. Een van de uitslagen lag buiten de door het laboratorium vermelde grenzen, maar de arts hecht daar geen waarde aan.
Hoe zit dat?

Antwoord:

Uw arts beoordeelt de laboratoriumuitslagen altijd in relatie tot zijn medische vraagstelling. Bepaalde (patronen van) uitslagen ondersteunen of verwerpen mogelijke diagnoses. De door het laboratorium opgegeven grenzen zijn referentiewaarden en betreffen het bereik waarbinnen 95% van de resultaten vallen van gezonde proefpersonen. Ook zonder dat er sprake is van ziekte zal dus al minstens 5% van de uitslagen 'buiten de grenzen vallen'.

Naast de mate waarin de 'grens wordt overschreden' is het ook belangrijk of uitslagen van verschillende laboratoriumonderzoeken en/of andere vormen van diagnostiek elkaar ondersteunen. Uw arts houdt daar rekening mee bij het interpreteren van de resultaten van uw bloedonderzoek. Het is dus goed mogelijk dat hij of zij de afwijkende laboratoriumuitslag niet ondersteund ziet door aanvullend ander onderzoek en daarom terecht naast zich neer legt.