Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


IJzer

Vraag:

De dokter zegt dat hij wil laten onderzoeken of het ijzer in mijn bloed te laag is, maar op het laboratoriumformulier dat hij mee gaf staat ijzer niet aangekruist.

Antwoord:

Dit veel voorkomend misverstand vindt zijn oorsprong in de vertaling van geneeskunde naar het spraakgebruik van de volksmond. De arts heeft waarschijnlijk wel Hemoglobine (Hb) aangekruist. Dit bloedpigment is verantwoordelijk voor de binding van zuurstof in het bloed. Bij een tekort hiervan spreekt men van bloedarmoede.

Een tekort kan ontstaan door verbruik, verlies of door een verstoorde aanmaak. Een verstoorde aanmaak kan het gevolg zijn van een tekort aan bouwstenen. Het meest voorkomend bouwsteentekort is een ijzergebrek. Er bestaat dus wel een relatie tussen ijzer en hemoglobine, maar dit is niet hetzelfde.