Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


BSE

Vraag:

Ik zag op het formulier voor het laboratorium dat er bloed voor mij wordt afgenomen voor BSE.
Betekent dit dat ik gescreend wordt op de gekke koeien ziekte?

Antwoord:

BSE staat binnen de klinische chemie voor Bezinkings Snelheid der Erytrocyten, en heeft dus niets te makken met de ziekte BSE voor koeien. De BSE, kortweg 'bezinking' genoemd, is een algemene bepaling waarmee men onder meer kan zien of er mogelijk sprake is van een infectie. Zie ook de informatie over deze test.