Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Bloedgroepbepaling

Vraag:

Kan ik mijn bloedgroep laten bepalen?

Antwoord:

Bepaling van de bloedgroep heeft alleen dan zin wanneer er mogelijk een transfusie noodzakelijk is. Uw arts zal op dat moment uw bloed laten onderzoeken op bloedgroep en antistoffen die bij een transfusie voor complicaties kunnen zorgen. Ook bij zwangeren wordt de bloedgroep vastgesteld vanwege de rhesusfactor; als deze negatief is, kan dit gevolgen hebben voor een volgende zwangerschap.

Het heeft geen zin om dit onderzoek op eigen initiatief eerder uit te laten uitvoeren omdat het bij medische noodzaak om veiligheidsredenen toch opnieuw moet gebeuren.