Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Richtlijn Bloedtransfusiebeleid gereviseerd

De Richtlijn Bloedtransfusiebeleid is de eerste medische richtlijn die in Nederland tot stand kwam, toen nog bekend staand als CBO Consensus uit 2007. Nadien zijn er verschillende revisies geweest, Recent zijn 3 gereviseerde delen van de Richtlijn gepubliceerd in de Richtlijnendatabase:

  • Laboratoriumaspecten
  • trombocytentransfusies
  • Transfusiebeleid bij de niet acuut bloedende patient.

In de komende periode zullen ook nieuwe modules over plasmatransfusies, transfusiereacties en bloedingen en bloedbesparende technieken aan deze richtlijn worden toegevoegd. Tevens worden modules uit de richtlijn van 2011 niet herzien zijn omgezet naar de modulaire opbouw en toegevoegd.

De richtlijn Bloedtransfusie is uitgegroeid tot een leidraad voor alle professionals die te maken hebben met het geven van bloedtransfusies en beoogt antwoorden te geven op belangrijke uitgangsvragen zoals: wie, wanneer, hoe, hoeveel en met welke producten getransfundeerd wordt en wat daarvan volgens wetenschappelijk onderzoek aan voordelig/nadelig resultaat verwacht mag worden.

Het initiatief voor deze revisie werd gezamenlijk genomen door de NIV, NVA en NVKC. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de betrokken beroepsverenigingen.

Categorie: 
NVKC Nieuws