Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Publieksprijs 2012

 

logo Publieksprijs NVKC 2012

Klinisch chemische laboratoria doen veel méér dan het efficient produceren van een kwalitatief hoogstaand testresultaat voor de arts. Steeds vaker ondernemen zij activiteiten waar patienten en hun omgeving direct en in positieve zin de resultaten van merken. Om deze activiteiten zichtbaar te maken, is in 2006 door de NVKC de Publieksprijs Klinische Chemie ingesteld.

De winnaar: POCT in de eerste lijn met maximale kwaliteitsborging

Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch
Niet meer naar het ziekenhuis voor bloedafname maar gewoon bij de huisarts en toch met dezelfde gecontroleerde kwaliteit als in het laboratorium: minder belastend, sneller en dubbeldiagnostiek wordt voorkomen. Lees meer...pdf

Overige inzendingen voor de editie 2012:

Bloedtransfusie thuis

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Amphia Ziekenhuis Breda
Door samenwerking tussen het laboratorium, de thuiszorg en betrokken artsen kunnen ernstig zieke patiënten thuis een bloedtransfusie ontvangen. Voor de patiënt veel minder belastend en het bespaart ook nog eens kosten. pdf Lees meer...

Bloedafname kan efficiënter

Reinier de Graaf Groep Delft
Wanneer het laboratorium en klinische afdelingen gaan samenwerken volgens de zgn. 'Lean Six Sigma' systematiek dan levert dit alleen al op het gebied van bloedafname aanzienlijke winst qua kosten en belasting van de patiënt. pdfLees meer...

PeeSpot ®

Klinisch Chemisch Laboratorium, Deventer Ziekenhuis
Een nieuwe patiëntvriendelijke, betrouwbare en hygiënische manier voor het verzamelen van urine bij luierdragende kinderen en incontinente ouderen. pdfLees meer...

Voorleesboek 'Een prikje voor Mees'

Klinisch Chemisch Laboratorium, Maasziekehuis Pantein Beugen
Als kleine kinderen goed voorbereid zijn op een bloedafname gaat dat makkelijker en wordt de kwaliteit van de bepaling ook nog eens beter. pdf Lees meer...

Poliflow: wachttijden tot een minimum beperkt

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Met behulp van een zelf ontwikkeld softwarepakket is men erin geslaagd de wachttijden in de prikpoli aanzienlijk in te korten en kunnen medewerkers van de bloedafname zelf de pieken en dalen opvangen. pdfLees meer...

Lactosetoleratietest in een uuri

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Bronovo Ziekenhuis Den Haag
Het was altijd een omslachtige bepaling, de lactosetolerantietest. Maar dat blijkt ook anders te kunnen: minder belasting voor de patiënt en minder werk voor het lab en dus minder kosten. pdfLees meer...

Preoperatieve toediening erytropoiëtine bij patiënten thuisi

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Bronovo Ziekenhuis Den Haag
Bij patiënten die een operatie moeten ondergaan en bij wie een grote kans bestaat dat daarna een bloedtransfusie nodig is, wordt van te voren aan huis EPO toegediend. Daardoor zijn er minder transfusies nodig en is de relatie tussen patiënt en ziekenhuis al gelegd. Lees meer... PDF

'Rik krijgt een prik'

Klinisch Chemisch Laboratorium, Meander Medisch Centrum Amersfoort
Prikangst bij kinderen wegnemen en voorkomen met een voorleesboekje in een kindvriendelijke ambiance. Lees meer... pdf
Bekijk het filmpje 'Rik krijgt een prik' op YouTube

PAGAS: keten van anemieonderzoek

Geïntegreerd Klinisch Chemisch Laboratorium, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
Geprotocolleerde samenwerking tussen eerste en tweede lijn door grondig anemie-onderzoek van het laboratorium leidt tot verbetering van zorg voor patiënten. Lees meer...pdf

De 'Prikprinses'

STAR MDC Rotterdam
Bloed prikken bij kinderen: sprookjes doen wonderen. Lees meer...pdf

Beoordeling:

De jury stond dit jaar onder voorzitterschap van Pia Dijkstra (lid Tweede Kamer voor d'66) en bestond verder uit drs. Katja Mur (Ministerie VWS, directie MEVA), drs. Jacintha van Balen (wetenschappelijk medewerker NHG, huisarts), Jan Slagter (voorzitter Omroep Max), Maarten Ploeg (directeur Diabetes Vereniging Nederland) en dr. Dirk Bakkeren (klinisch chemicus, vz. Cie PR en Communicatie NVKC). De jury heeft de inzendingen beoordeeld op de volgende criteria:

  • Primaat van de klinische chemie: het initiatief ligt (grotendeels) bij het lab
  • Actualiteit: aansluitend bij een recente maatschappelijke ontwikkeling
  • Overdraagbaarheid: kan het elders eenvoudig worden overgenomen
  • Vernieuwend: het moet iets toevoegen aan de bestaande praktijk
  • Aantoonbare impact voor de patiënt: bewijs dat het werkt.

i Door elk jaar een project in te zenden verdient het laboratorium van het Bronovo ziekenhuis volgens de jury het predikaat 'meest klantvriendelijke laboratorium'; daarvoor werd een oeuvreprijs uitgereikt. Klik hier voor alle inzendingen uit het Bronovo.

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden tijdens het Lustrumsymposium van de NVKC op 20 september te Amsterdam. Lees het juryrapport pdf