Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Publieksprijs 2010

Publieksprijs NVKC 2010

Winnaar:

De publieksprijs 2010 is gegaan naar het project Reflecterend testen van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van Atrium MC Heerlen
Huisartsen stellen het op prijs wanneer het laboratorium op eigen initiatief extra testen en/ of commentaar toevoegt wanneer uitslagen van een patiënt daartoe aanleiding geven. In meer dan de helft van de gevallen bleek dit een positieve invloed op de behandeling en diagnostiek te hebben. Zoals sneller een diagnose kunnen stellen of uitsluiten, eerder doorverwijzen, aanpassing van medicatie: de patiënt is beter af en er worden kosten bespaard

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 22 april 2010 te Veldhoven. Lees hier het juryrapport

Overzicht van de andere inzendingen:

Trombosemedewerkers op de verpleegafdeling

Klinisch Chemisch Laboratorium, Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Bij tromposepatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, gaat er regelmatig iets mis met hun antistollingsbehandeling, vaak door een gebrekkige communicatie. Door de inzet van doseerconsulenten op de afdeling wordt het aantal fouten gereduceerd en zijn veel minder bloedafnames nodig. Meer informatie PDF

Introductie nieuwe HbA1c eenheid

Cas Weykamp, Beatrix Ziekenhuis Winterswijk / Robbert Slingerland, Isala Klinieken Zwolle
Eerst internationaal alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen en vervolgens heel 'Diabetes Nederland' op een lijn, met de klnische chemie aan het stuur. Meer informatie PDF

Jaarcontrole diabetes: combinatie laboratoriumonderzoek en fundusfotografie

Samenwerkende laboratoria van Drenthe en Overijssel
Tijdens de jaarlijkse diabetescontrole in het laboratorium worden meteen ook de ogen gefotografeerd. Dat laatste wil anders nog wel eens vergeten worden. De huisarts heeft dezelfde dag alle uitslagen en de patiënt hoeft maar een keer langs het ziekenhuis. Meer informatie PDF

Preoperatieve toediening erytropoiëtine bij patiënten thuis

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Ziekenhuis Bronovo Den Haag
Bij patiënten die een operatie moeten ondergaan en bij wie een grote kans bestaat dat daarna een bloedtransfusie nodig is, wordt van te voren aan huis EPO toegediend. Daardoor zijn er minder transfusies nodig en is de relatie tussen patiënt en ziekenhuis al gelegd. Meer informatie PDF

Medicatiefouten voorkomen door samenwerking

Klinisch Chemisch Laboratorium, Isala Klinieken Zwolle
Het laboratorium deelt met de apotheek de uitslagen van nierfunctiebepalingen onder een kritische waarde. Dit kan leiden tot advies over aanpassing van geneesmiddelen waardoor verdere nierschade kan worden voorkomen. Meer informatie PDF

Centrum voor Diagnostiek

Klinisch Chemisch Laboratorium, Viecuri Medisch Centrum Venlo
Bloedafname, een eenvoudige röntgenfoto, een hartfilmpje: zonder afspraak alles in 'one stop shop' , vlakbij de ingang en met korte wachttijden. Optimale samenwerking binnen de regionale zorgketen. Meer informatie PDFBekijk hier de tv-uitzending V

Laatst bijgewerkt 17-4-2012