Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Publieksprijs 2009

Publieksprijs 2009

24-uurs urine: het kan ook anders!

Klinisch Chemisch Laboratorium, Leids Universitair Medisch Centrum
Het verzamelen van 24-uurs urine is zowel voor patiënten, de transportdienst als analisten een belastende bezigheid. In dit laboratorium is een methode ontwikkeld waardoor de overlast enorm wordt beperkt en er toch betrouwbaar testmateriaal overblijft. Meer informatie...

Annakeur

Klinisch Chemisch Laboratorium, St. Anna Ziekenhuis Geldrop
Een keurmerk vanuit het laboratorium voor alle bloedglucosemeters, inclusief het gebruik daarvan, in de hele regio. Meer informatie...

Thuis bloed afnemen voor oncologische patiënten: winnaar 2009

Klinisch Chemisch Laboratorium, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Minder wachten en zorgen voor kankerpatiënten die een chemokuur ondergaan, minder stress voor het lab om tijdig juiste uitslagen te rapporteren en idem voor de ziekenhuisapotheek voor het bereiden van de juiste dosis. En dat door van te voren aan huis de bloedafname te verrichten. Meer informatie...

Eerstelijns diagnostiek: tweede klasse kwaliteit?

Klinisch Chemisch Laboratorium, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Door periodieke controles van bloedglucose- en hemoglobinemeters in de huisartsenpraktijk zorgt het laboratorium ervoor dat ook díe meters aan hoge kwaliteitsnormen voldoen: missers en onnodig herhaalonderzoek worden voorkomen. Meer informatie...

Planetree in het lab

Klinisch Chemisch Laboratorium, Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer
In de Planetree zorgfilosofie staat de mensenlijke maat centraal. Ook het lab kan daar aan mee doen: bloedproducten op naam in plaats van nummer en voorrang voor kinderen. Meer informatie...

Prikken aan huis door de Trombosedienst

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratoria, Bronovo Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden, Haga Ziekenhuis, Den Haag
Door het thuis prikken van bedlegerige patiënten uit te besteden aan de trombosedienst kunnen veel meer mensen sneller geholpen worden, heeft het laboratorium middelen en mensen vrij voor andere taken en krijgt de trombosedienst een nieuw toekomstperspectief: win-win-win. Meer informatie...

Reflecterend testen

Klinisch Chemisch Laboratorium, Artrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen
Wanneer laboratoriumspecialisten extra testen en commentaar aan uitslagrapporten voor de huisarts toevoegen, kan deze veel sneller een diagnose stellen, weet de patiënt eerder waar hij of zij aan toe is en hoeft er minder vaak geprikt te worden. Dankzij het EPD. Meer informatie...

Thuisbezoek trombosepatiënten

Klinisch Chemisch Laboratorium Maxima Medisch Centrum/ DCE Eindhoven
Voor oudere alleenstaande trombosepatienten die vergeetachtig aaan het worden zijn, blijkt bezoek aan huis van een vertrouwd persoon die het bloed controleert en de medicatie instelt een uitkomst te zijn: complicaties worden voorkomen en er wordt op de kosten bespaard. Meer informatie...

Zelf plasma maken wanneer en waar je maar wilt

Medial Medisch-Diagnostische Laboratoria, Haarlem/Hoofddorp
Met 1 druppel bloed belangrijke biomarkers bepalen: niet alleen prettig voor de individuele patiënt, het maakt ook grootschalige onderzoeken mogelijk en het is toepasbaar in ontwikkelingslanden. Meer informatie...

De winnaar
De winnaar van 2009 is het KCL van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam met het project "bloedafname aan huis voor oncologische patienten". Lees hier het juryrapport.

Laatst bijgewerkt 1-5-2009