Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Publieksprijs 2008

Publieksprijs 2008

24-uurs urine: het kan ook anders!

Klinisch Chemisch Laboratorium, Leids Universitair Medisch Centrum
Het verzamelen van 24-uurs urine is zowel voor patiënten, de transportdienst als analisten een belastende bezigheid. In dit laboratorium is een methode ontwikkeld waardoor de overlast enorm wordt beperkt en er toch betrouwbaar testmateriaal overblijft. Meer informatie....

Erfelijke ziektes worden gespot

Laboratorium Metabole en Endocriene Ziekten, UMC Utrecht
Door een nieuwe methode kunnen erfelijke lysosomale stapelingsziekten in een eerder stadium en sneller worden opgespoord. Omdat maar enkele druppels bloed nodig zijn, is het onderzoek bovendien een stuk minder belastend. Meer informatie...

Glucosemetercontroledagen in Twente: winnaar 2008

Klinisch Chemische Laboratoria, Medisch Spectrum Twente Enschede/ Ziekenhuisgroep Twente Almelo-Hengelo
Grootscheepse regionale controle op gebruik en werking van glucosemeters van diabetespatiënten gecombineerd met een informatiemarkt. Er kwam nogal wat aan het licht. Meer informatie...

HbA1c met een kaartje op de bus

Klinisch Chemisch Laboratorium, Medisch Centrum Leeuwarden
Een gedroogd bloedmonster op een filterkaartje geeft een even goed meetresultaat als de traditionele methode. De uitslag is tijdig beschikbaar en de gang naar het ziekenhuis hoeft maar één keer te worden gemaakt. Meer informatie...

Kindvriendelijk prikken

Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Een speciale kinderkamer, knuffels, een voorleesboek, vingerpopjes en een dapperheidsdiploma: alles om het prikken minder erg en eng te maken. Meer informatie...

Niet meer naar de prikpoli: zelf thuis plasma maken

Medial Medisch Diagnostische Laboratoria, Hoofddorp
Alternatief voor de thuistest met de kwaliteit van een laboratoriumtest. Zelf bloed verzamelen en opsturen; de patiënt bepaalt tijd en plaats. Meer informatie...

Patiëntenoproepsysteem diabetes

Afdeling Klinische Chemie, Renier de Graaf Groep Delft
Systematische monitoring van diabetespatiënten door geautomatiseerde oproep voor controle. Het laboratorium als regisseur van ketenzorg voor chronisch zieken. Meer informatie...

Postorderdiagnostiek voor de 3e wereld

Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, AMC Amsterdam
In ontwikkelingslanden zijn de mogelijkheden voor ingewikkelde diagnostiek beperkt. Met een nieuwe methode wordt nu in Amsterdam voor patiëntjes in Malawi vastgesteld of er wel of niet een buiktumor in het spel is. Meer informatie...

Verwantschap en Klinische Chemie

Klinisch Chemisch Laboratorium, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Door een toeval ontstaan, maar inmiddels nationaal en zelfs internationaal erkend en gerespecteerd, doet dit laboratorium onderzoek naar verwantschap, waarbij intensieve begeleiding voor- en achteraf wordt geboden. Meer informatie...

Zorgverbetering antistollingsbehandeling na ziekenhuisopname

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Ziekenhuis Bronovo Den Haag Patiënten die na ziekenhuisopname behandeld moeten worden voor trombose vallen soms in een gat. Door de trombosedienst al ruim voordat de patiënt het ziekenhuis verlaat binnen te halen, weet iedereen meteen waar die aan toe is en wordt de ziekenhuisstaf ontlast. Onderdeel van een totaalpakket. Meer informatie...

De Winnaar
De winnaars van de Publieksprijs Klinische Chemie 2008 zijn de laboratoria van Medisch Spectrum Twente te Enschede en Ziekenhuisgroep Twente te Almelo/Hengelo met het project Glucosemetercontroledagen. Lees het juryrapport en het persbericht.

 

Laatst bijgewerkt 8-12-2010