Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Publieksprijs 2006

Inzendingen:

Onderdeel van recent ingevoerd beleid om de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het openstellen van de prikpoli op zaterdagochtend. Een rustgevende faciliteit voor mensen die doordeweeks uit en thuis te maken hebben met een 'ochtendspits'. Daarnaast zijn er meer bloedafnamepunten gekomen en is er een thuisprikservice. Meer informatie...

Via een beveiligde internetlijn rechtstreeks kijken in de laboratoriumcomputer voor iedereen die daartoe bevoegd is gemaakt, ook de patiënt zelf. Op voorwaarde dat er vertrouwelijk mee om wordt gegaan natuurlijk. Het voorkomt onnodige herhaling van onderzoeken omdat gegevens overal meteen toegankelijk zijn. Uitbreiding met meer functionaliteiten staat op stapel. Meer informatie...

Aanleiding tot het maken van deze DVD was het dreigend tekort aan analisten, door de teruglopende aantallen inschrijvingen op de laboratoriumscholen. Middelbare scholieren, maar ook het grote publiek, krijgen zo een goed beeld van hoe het er op een laboratorium aan toe gaat. Meer informatie...

Een druppel bloed, afgenomen met een vingerprik aan het bed of de couveuse van de patiënt, volstaat om snel en betrouwbaar alle direct noodzakelijke metingen te kunnen verrichten. Met name voor pasgeboren babies en patiënten op de intensive care is dit een stuk minder belastend. Meer informatie...

Het veel selectiever omgaan met de indicatiestelling voor bloedtransfusie en de toediening van bepaalde bloedproducten levert in twee ziekenhuizen een halvering van het aantal toegediende bloedproducten op. De patient wordt daardoor minder belast en loopt minder risico op infecties, door bloed overdraagbare aandoeningen en antistofvorming. Het betekent ook nog eens een aanzienlijke kostenbesparing. Meer informatie...

  • St. Servicelabs: winnaar 2006

Klinisch Chemisch Laboratorium Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Zelf bloedonderzoek aanvragen bij het laboratorium zonder tussenkomst van de arts. Het alternatief van de professionals voor de thuistesten die tegenwoordig alom verkrijgbaar zijn, maar waar nog heel wat op af te dingen valt. Inspelend op de behoefte van de mondige burger die zelf wil meebeslissen over zijn of haar gezondheid. Meer informatie...

Mensen die onvoldoende blootgesteld worden aan zonlicht, zoals allochtone vrouwen en ouderen in verpleeghuizen, lopen een grote kans op vitamine D gebrek, hetgeen zich kan uiten als vermoeidheid, spierklachten en beenverweking/rachitis. Ook bestaat een verhoogd risico op ziekten als multiple sclerose en rheumatoide artritis. Pasgeboren kinderen van moeders met vitamine D gebrek vormen eveneens een risicogroep. Door dit onderzoek komt er meer aandacht voor deze eenvoudig te bepalen en te behandelen aandoening. Meer informatie...

Zelf thuis je bloedstolling meten en op basis van de uitslag zelf de dosering van je medicijnen aanpassen. Patiënten krijgen eerst een opleiding en ervaren vervolgens veel meer vrijheid. Meer informatie....

De winnaar van de Publieksprijs Klinische Chemie 2006 is Servicelabs te Helmond. Lees het juryrapport en het persbericht.

Laatst bijgewerkt 8-12-2010