Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Registratie en herregistratie

Geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie dienen zich elke vijf jaar opnieuw te laten registreren volgens een daartoe vastgestelde procedure.

Accreditatie aanvragen

Accreditatieaanvragen kunnen hier online ingediend worden.

Per 17 juni 2019 verloopt het aanvragen van accreditatie via PE-online! Klik hier voor meer informatie.

  • Aan niet-NVKC-gelieerde organisaties wordt een tarief van €200,- in rekening gebracht; een factuur wordt u via PE-online toegezonden. Accreditatie wordt pas verleend als de betaling is ontvangen.
  • Accreditatie dient minimaal 4 weken voordat de nascholingsactiviteit plaats vindt te worden aangevraagd.
  • Uit het programma moet duidelijk worden welke onderwerpen besproken worden en wie de sprekers zijn (kwalificaties en huidige functie / beroep). Dien het definitieve volledige programma in incl. tijdslots voor de verschillende onderdelen; voorlopige of globale programma's worden niet gehonoreerd.
  • Accreditatie wordt uitsluitend verleend voor het netto aantal uren nascholing, excl. pauzes, entertainment e.d.
  • Activiteiten die als primair doel hebben om een firma en/of haar producten te promoten komen niet voor accreditatie in aanmerking. Dit geldt ook voor gebruikerstrainingen.
  • Aanvrager verklaart dat door de NVKC Commissie Accreditatie van nascholing aangewezen visitatoren (delen) van de scholingsactiviteit na tijdige aanmelding kunnen bijwonen, en dat desgevraagd de evaluatiegegevens voor inzage aan de Cie. beschikbaar worden gesteld.
  • Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient een presentielijst te worden bijgehouden die desgevraagd in kopie aan de Commissie wordt toegezonden. U zult de presentielijst 6 jaar bewaren voor eventuele toekomstige referentie. Vanaf medio november dient u presentie via PE-online in te voeren.