Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Accreditatie aanvragen

Alleen voor aanbieders van nascholing!

Let op: vraag bij aanmelding voor uw scholing altijd het debiteurnummer van NVKC leden op. Dit nummer heeft u nodig om na afloop presentie op te kunnen geven!

Voorwaarden:

  • Aan niet-NVKC-gelieerde organisaties wordt een tarief van €200,- in rekening gebracht; een factuur wordt u via PE-online toegezonden. Accreditatie wordt pas verleend als de betaling is ontvangen.
  • Accreditatie dient minimaal 4 weken voordat de nascholingsactiviteit plaats vindt te worden aangevraagd.
  • Uit het programma moet duidelijk worden welke onderwerpen besproken worden en wie de sprekers zijn (kwalificaties en huidige functie / beroep). Dien het definitieve volledige programma in incl. tijdslots voor de verschillende onderdelen; voorlopige of globale programma's worden niet gehonoreerd.
  • Accreditatie wordt uitsluitend verleend voor het netto aantal uren nascholing, excl. pauzes, entertainment e.d.
  • Activiteiten die als primair doel hebben om een firma en/of haar producten te promoten komen niet voor accreditatie in aanmerking. Dit geldt ook voor gebruikerstrainingen.
  • Aanvrager verklaart dat door de NVKC Commissie Accreditatie van nascholing aangewezen visitatoren (delen) van de scholingsactiviteit na tijdige aanmelding kunnen bijwonen, en dat desgevraagd de evaluatiegegevens voor inzage aan de Cie. beschikbaar worden gesteld.
  • Om voor accreditatie in aanmerking te komen, verklaart u de presentie (aanwezigheid) van NVKC-leden na afloop van de scholing in te zullen voeren in PE-online. Vanuit PE-online ontvangt u hierover bericht.

NVKC-leden die accreditatie achteraf willen aanvragen, doen dit via hun eigen dossier in PE-online.