Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Noyons stipendia 2013

De Noyons Stichting stelt zich ten doel de klinische chemie in Nederland in brede zin te bevorderen. Door een aantal dotaties is de Noyons Stichting in staat deze doelstelling ook in financiële zin te realiseren.
Evenals in de afgelopen jaren wil de stichting in 2013 tenminste 2 à 3 pilot-onderzoeken op het gebied van de klinische chemie voor € 10.000 à € 15.000 ondersteunen. De stichting beoogt hiermee katalyserend op te treden voor het uitvoeren van grotere projecten en het verwerven van financiering hiervoor. Voorstellen voor pilot-onderzoeken dienen voor 1 maart 2013 te worden ingediend. Tijdens het voorjaarscongres zal het stichtingsbestuur bekend maken welke projecten voor subsidiëring in aanmerking komen.
De aanvraag dient ingediend te worden als Word-bestand (zie bijlage) en mag maximaal 4 pagina’s A4 beslaan. In de aanvraag dient naast het pilot-karakter duidelijk tot uiting te komen wat het doel van het onderzoek is en hoe – bij toekenning van subsidie – de vervolgstappen zullen zijn om het pilot-onderzoek tot een volwaardig vervolgonderzoek te laten evolueren, dan wel een besluit te nemen niet op de ingeslagen weg voort te gaan.
De criteria voor toekenning en uitkering van de stipendia staan eveneens in de bijlagen vermeld. format Noyons stipendium aanvraag 2013 definitief.doc

Aanvragen kunnen digitaal worden gestuurd aan de secretaris van de Noyons Stichting, dr. W. van Gelder

Prof. dr. M.A. Blankenstein,

voorzitter bestuur E.C. Noyons Stichting

Categorie: 
NVKC Nieuws