Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - publicaties

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Publicatie 8735 Publicatie
Ingevoerd door Prof.dr. W.W.(Wouter) van Solinge
Hoort bij project Extracellular vesicles for drug delivery
Categorie Analytisch: Moleculaire technieken
Trefwoorden
Auteur(s) Mateescu B(1), Kowal EJ(2), van Balkom BW(3), Bartel S(4), Bhattacharyya SN(5), Buzás EI(6), Buck AH(7), de Candia P(8), Chow FW(7), Das S(9), Driedonks TA(10), Fernández-Messina L(11), Haderk F(12), Hill AF(13), Jones JC(14), Van Keuren-Jensen KR(15), Lai CP(16), Lässer C(17), Liegro ID(18), Lunavat TR(17), Lorenowicz MJ(19), Maas SL(20), Mäger I(21), Mittelbrunn M(22), Momma S(23), Mukherjee K(5), Nawaz M(24), Pegtel DM(25), Pfaffl MW(26), Schiffelers RM(27), Tahara H(28), Théry C(29), Tosar JP(30), Wauben MH(10), Witwer KW(31), Nolte-`t Hoen EN(10).
Titel Obstacles and opportunities in the functional analysis of extracellular vesicle RNA - an ISEV position paper.
Tijdschrift J Extracell Vesicles. 2017 Mar 7;6(1):1286095. doi: 10.1080/20013078.2017.1286095. eCollection 2017.
Pubmed nummer 28326170
Opmerking