Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - publicaties

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Publicatie 5705 Publicatie
Ingevoerd door Dr. R.E.A.(Ruben) Musson
Hoort bij project Immunosupressie bij transplantatie patienten en incidentie van (huid)kanker
Categorie Analytisch: Klinische chemie
Trefwoorden calcineurine, huidkanker, immuunsuppressie, arseen
Auteur(s) Musson RE, Mullenders LH, Smit NP.
Titel Effects of arsenite and UVA-1 radiation on calcineurin signaling.
Tijdschrift Mutat Res. 2012 Jul 1;735(1-2):32-8. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2012.04.007. Epub 2012 May 4.
Pubmed nummer 22564430
Opmerking