Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 89 Red Cell Physiology
Onderzoekslijn Disorders of the red blood cell
Omschrijving The current project deals with different disorders of red cell production, function and survival. In particular, the focus is on the (molecular) pathophysiological mechanisms by which newly identified genes and mutations cause disease.
Projectleider Prof.dr. W.W.(Wouter) van Solinge
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht locatie AZU Utrecht
Trefwoorden Anemie, hemolytische anemie, enzymdeficiënties, erythrocytose, membraanstoornissen, hereditaire sferocytose
Status Lopend
Periode 1-2004 - 1-2025
Partners
Medewerkers Dr R. van Wijk, UHD
Dhr drs R. Huisjes, OIO
Mw drs V. Pretini, OIO
Mw drs M. Rab, OIO
Mw drs M. van Straaten, OIO
Mw ing. T. Merkx, analist
Mw B.A. van Oirschot, analist
Mw ing. A.C.W. van Wesel, analist
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties