Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 83 Antifosfolipidesyndroom
Onderzoekslijn Thrombosis Haemostasis
Omschrijving Antifosfolipide antistoffen zijn verworven risicofactoren voor veneuze en arteriële trombose. Deze autoantistoffen worden aangetroffen bij ongeveer 10% van de patiënten met trombose of zwangerschapsmorbiditeit, waarna deze patiënten de diagnose antifosfolipidesyndroom krijgen. Het syndroom komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en manifesteert zich hoofdzakelijk bij jonge mensen (<50 jaar). Ons onderzoek richt zich op zowel de pathofysiologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de trombotische complicaties bij patiënten met antifosfolipide antistoffen, als de verbetering van de laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidesyndroom. Hierbij werken we intensief samen met klinisch immunologen, hematologen en vasculair specialisten.
Projectleider Prof.dr. W.W.(Wouter) van Solinge
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht locatie AZU Utrecht
Trefwoorden lupusanticoagulans, LAC, antifosfolipidesyndroom, APS, anti-beta2-glycoproteïne I antistoffen, anticardiolipine antistoffen, trombose, miskramen
Status Lopend
Periode 1-1995 - 1-2025
Partners
Medewerkers Dr Rolf T. Urbanus
Dr Albert Huisman
Financiering 3e Geldstroom - Subsidies, fondsen (incl. EU)

Publicaties