Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 82 Trombocytenfunctie en fenotypering
Onderzoekslijn Thrombosis Haemostasis
Omschrijving Trombocyten spelen een belangrijke rol bij hart- en vaatziekten, niet alleen tijdens de eindstadia, maar ook tijdens de presymptomatische fase. Zodra trombocyten een defect in de vaatwand tegenkomen, hechten ze aan de wond, waarna ze aggregeren. Op deze manier vormen trombocyten een tijdelijke hemostatische plug die het defect afdicht. Vervolgens komt het stollingssysteem op gang, wat resulteert in de vorming van fibrine, de lijm die de hemostatische plug op zijn plek houdt. Zowel trombocytendysfunctie, als stollingsstoornissen kunnen leiden tot excessief bloedverlies. Daarentegen zijn hoge trombocytenreactiviteit en een hyperactief stollingssysteem geassocieerd met trombose. Ons onderzoek richt zich op de rol van trombocyten bij bloedingsneigingen en bij trombose. We maken hierbij gebruik van een volledig translationele aanpak, waarbij experimentele state-of-the-art trombocytenfunctietesten, next generation sequencing, stamcelonderzoek en klinische fenotypering worden geïntegreerd.
Projectleider Prof.dr. W.W.(Wouter) van Solinge
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht locatie AZU Utrecht
Trefwoorden trombocyten, bloedingsneiging, trombocytopenie, trombose, aggregatie, flowcytometrie, ATP/ADP ratio, nucleotiden in trombocyten, trombocytenfunctietesten, trombocytenaggregatieremmers
Status Lopend
Periode 1-2015 - 1-2025
Partners
Medewerkers Dr Rolf T. Urbanus
Dr Suzanne JA Korporaal
Dr Albert Huisman
Financiering 3e Geldstroom - Subsidies, fondsen (incl. EU)

Publicaties