Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 69 farmacogenetica en tacrolimusspiegels
Onderzoekslijn CytochroomP450 en tacrolimus spiegels
Omschrijving
Projectleider Prof.dr. O.(Otto) Bekers
Instituut Maastricht Universitair Medisch Centrum Maastricht
Trefwoorden
Status Lopend
Periode 1-2001 - 1-2009
Partners
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties