Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 352 Interoperabiliteit
Onderzoekslijn
Omschrijving Interoperabilitieit en met name de semantische interoperabiliteit gaat over het concretiseren van uitwisseling van laboratoriuminformatie tuusen zorverleners d.m.v. uniformering en standaardisering van de berichtenstandaard, de gegevensset en de semantische berichtinhoud. Hiervoor wordt door de NVKC gebruik gemaakt van de Nederlandse Labcodeset, een set op basis van geselecteerde LOINC en SNOMED codes.
Projectleider Dr. D.L.(Dirk) Bakkeren
Instituut Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven Eindhoven
Trefwoorden Interopeabiliteit; codestelsel; codering; uniformering; semantische interoperabiliteit
Status Lopend
Periode 1-2007 - 1-2019
Partners Nictiz; NVMM
Medewerkers Leden van de Cie. AICT
Financiering 1e Geldstroom - Intern

De activiteiten van de Cie AICT worden gefinancierd door het bestuur van de NVKC.
Publicaties