Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 320 Bloedingsneiging algoritme laboratoriumtesten
Onderzoekslijn Trombocyten functie testen en bloedingsneiging
Omschrijving
Projectleider Prof.dr.ir. Y.M.C.(Yvonne) Henskens
Instituut Maastricht Universitair Medisch Centrum Maastricht
Trefwoorden hemostase bloedingsneiging
Status Lopend
Periode 1-2009 - 1-2025
Partners
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties