Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 313 Clinical consequences of rare hemolytic anemia
Onderzoekslijn Disorders of the red blood cell
Omschrijving This project studies different clinical (non-hematological) consequences of hereditary hemolytic anemia, such as iron overload and other forms of organ damage.
Projectleider Prof.dr. W.W.(Wouter) van Solinge
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht locatie AZU Utrecht
Trefwoorden Anemie, hemolytische anemie, enzymdeficiënties, membraanstoornissen, ijzerstapeling
Status Lopend
Periode 1-2012 - 1-2019
Partners Van Creveld Kliniek, UMC Utrecht (Dhr dr W. van Beers, internist-hematoloog)
Medewerkers Dhr dr R. van Wijk, UHD
Mw drs S. van Straaten, OIO
Financiering 3e Geldstroom - Subsidies, fondsen (incl. EU)

Publicaties