Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 312 Pathophysiology of pyruvate kinase deficiency
Onderzoekslijn Disorders of the red blood cell
Omschrijving This project studies genotype-to-phenotype correlation in pyruvate kinase (PK) deficiency, with the aim of identifying (molecular) players involved in the variable phenotypic expression of PK deficiency.
Projectleider Prof.dr. W.W.(Wouter) van Solinge
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht locatie AZU Utrecht
Trefwoorden Anemie, hemolytische anemie, enzymdeficiënties, pyruvaatkinase deficiëntie
Status Lopend
Periode 1-2012 - 1-2018
Partners
Medewerkers Dr R. van Wijk, UHD
Mw drs S. van Straaten, OIO
Mw ing. A.C.W. van Wesel, analist
Financiering 3e Geldstroom - Subsidies, fondsen (incl. EU)

Publicaties