Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 284 Grensbelasting
Onderzoekslijn Voeding en bewegen
Omschrijving Om het prestatievermogen te verhogen door middel van intensieve training zijn inzichten in de grensbelasting essentieel. Onder grensbelasting wordt verstaan de delicate balans tussen belasting en belastbaarheid en tussen inspanning en herstel. Topsporters en hun (medische) begeleiders monitoren belasting en gezondheid. Om het regime rondom training en herstel te optimaliseren, is informatie en nieuwe kennis nodig met betrekking tot de gezondheid- en voedingsstatus. Het vaststellen van de grensbelasting bij sport en bewegen is ook van belang om gezondheidswinst te boeken bij ouderen en patiënten. Door de verbinding met de medische zorg in het ziekenhuis kunnen resultaten gedeeld worden met, en toepasbaar gemaakt worden voor zorg, herstel en preventie van progressie van een ziektebeeld. In dit onderzoek wordt gezocht naar parameters (micronutriënten) in het bloed die voorspellend zijn voor de belastbaarheid van het individu om zo optimale prestatie te kunnen bereiken.
Projectleider Dr. J.M.T.(Jacqueline) Klein Gunnewiek
Instituut Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Trefwoorden micronutrienten
Status Lopend
Periode 1-2016 - 1-2025
Partners Afd. Topsportgeneeskunde, ZGV;
Wageningen University & Research (WUR);
Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei.
Medewerkers Dr. M. Balvers, wetenschappelijk medewerker, KCHL, ZGV;
Dr. ir. M. Baart, wetenschappelijk medewerker, KCHL, ZGV;
P. Vergouwen, topsport arts, Topsportgeneeskunde, ZGV;
R. Terink, PhD student, afd. Humane Voeding, WUR;
Dr. M. Mensink, assistant professor, afd. Humane Voeding, WUR;
M. Menkveld, St. Alliantie Voeding Gelderse Vallei, coordinator
Financiering 3e Geldstroom - Subsidies, fondsen (incl. EU)

Publicaties