Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 283 NutriProfiel
Onderzoekslijn Voeding en bewegen
Omschrijving NutriProfiel is de eerste stap naar personalized nutrition. Het product NutriProfiel koppelt persoonlijke voedingsadviezen aan laboratoriumuitslagen van vitamine onderzoek. Onderzoek vanuit NutriProfiel leidt tot inzicht in tekorten bij specifieke groepen in relatie tot het voedingspatroon en gedragsverandering bij personalized nutrition.
Zie ook www.nutriprofiel.nl.
Projectleider Dr. J.M.T.(Jacqueline) Klein Gunnewiek
Instituut Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Trefwoorden Voedingsadvies
Status Lopend
Periode 1-2010 - 1-2025
Partners Afdeling Humane Voeding, Wageningen University & Research (WUR);
Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei.
Medewerkers Dr. M. Balvers, wetenschappelijk medewerker, KCHL, ZGV;
Prof. dr. E. Kampman, professor in Nutrition and Disease, afd. Humane Voeding, WUR;
Dr. J. de Vries, assistant professor, afd. Humane Voeding, WUR;
M. Menkveld, St Alliantie Voeding Gelderse Vallei, coordinator
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties