Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 255 GASTON
Onderzoekslijn Datamining binnen de klinische chemie
Omschrijving Binnen het Catharina ziekenhuis is een datamining-tool ontwikkeld, waarmee diverse databases binnen het EPD ontsloten kunnen worden.
Projectleider Dr. A.K.(Arjen-Kars) Boer
Instituut Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Trefwoorden GASTON
Status Lopend
Periode 4-2015 - 4-2023
Partners Technische universiteit Eindhoven
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties