Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 92 Vitamine D metabolieten, meetmethoden en plaatsbepaling
Categorie Analytisch e. Vlamfotometrie, AAS, massaspectrometrie
Trefwoord 1 LC-MS/MS
Trefwoord 2 vitamine D
Omschrijving Opzetten van meetmethoden voor de bepaling van diverse vitamine D metabolieten, waaronder vitamine D, 25-hydroxy-vitamine D, 3-epi-25-hydroxy-vitamine D, 24,25-dihydroxyvitamine D en 1,25-dihydroxyvitamine D met behulp van LC-tandem massa spectrometrie. Daarnaast studie naar farmaco-kinetische aspecten van vitamine D (effectiviteit van enkelvoudige dosering versus herhaalde doseringsregimes).
Onderzoeksleider laboratorium Dr. J.M.W.(Jody) van den Ouweland
Mede-onderzoeksleiders Dr. H. Vollaard (ziekenhuisapotheker CWZ Nijmegen)
Instituut Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Periode 1-2008 - 12-2014
Projecten