Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 86 Evolutionaire Geneeskunde
Categorie Klinisch m. Overigen
Trefwoord 1 evolutie
Trefwoord 2 leefstijl
Omschrijving Het doel in het kort.
Ons doel is om bij te dragen aan kennis die benodigd is om het conflict tussen ons oeroude genoom en onze huidige leefstijl (abnormale voeding, bewegingsarmoede, onvoldoende slaap, chronische stress, milieuverontreiniging en abnormale microbiële flora) te herstellen naar de harmonie zoals die tijdens de evolutie tot stand is gekomen. Dit herstel vindt plaats naar de cultuur van de 21ste eeuw en bij uitsluiting van de invloed van de ongunstige leefomstandigheden die we sinds de landbouw en industriële revoluties succesvol hebben weten te reduceren, zoals infectieziektes, hongersnoden en geweld.
Achtergrond.
Voor het verkrijgen van informatie over onze oeromgeving en leefstijl richt deze onderzoekslijn zich o.a. op de bestudering van traditioneel levende gemeenschappen (waaronder jager-verzamelaars) en met name de bestudering van de relatie tussen hun inname/status van nutriënten en “biomarkers”. De gekozen markers onderhouden bekende relaties met (patho)biochemische en (patho)fysiologische processen, waarbij gedacht kan worden aan risicomarkers en risicofactoren voor hart & vaatziekten (b.v. ontstekingsparameters, insuline resistentie, cholesterol, verzadigd/trans/visvetzuren, folaat, antioxidantia, carotenoïden), markers voor de essentiële vetzuurstatus (Mead acid, omega 3/omega 6 vetzuren, de novo vetzuursynthese) en indices van de calcium/fosfaat huishouding (vitamine D, PTH). Speerpunten zijn macro- en micronutriënten en klinisch chemische parameters die sterke relaties onderhouden met typisch Westerse ziekten die centreren rond het metabool syndroom en geassocieerd zijn met o.a. hart & vaatziekten, diabetes mellitus type 2, (neuro)psychiatrische ziektes, zwangerschapscomplicaties en osteoporose. Idealiter voorziet de verzamelde informatie ons van resultaten die gebruikt kunnen worden voor: 1) De evaluatie van gegevens uit de volksgezondheid; 2) Het stellen van grenzen ten behoeve van de diagnostiek en gebruik als targets voor therapie in de gezondheidszorg, en 3) Het opstellen van hypotheses die kunnen worden getoetst via de gangbare methoden in de “Evidence Based Medicine” (waaronder RCTs). Onze aanpak voorkòmt o.a.: 1) Het verheffen van ons huidig (afwijkend) fenotype tot de fysiologische “norm” (denk hierbij o.a. aan “referentiewaarden” in de klinische chemie), 2) Het beschouwen van ogenschijnlijk leeftijdsgebonden veranderingen als “fysiologisch”, en daarmee het consolideren van “unhealthy aging” (denk aan bloeddruk, botdichtheid, (NTpro)BNP, cholesterol, etc), 3) Het uit hun verband halen van complexe (nog grotendeels onbekende) interacties tussen nutriënten/leefstijlfactoren (de valkuil van de huidige RCTs in voedingsonderzoek), en 4) Het verrichten van langdurig en kostbaar onderzoek van dosis-response relaties (welke voorbij gaan aan de vele mogelijke interacties).
Onderzoeksleider laboratorium Prof.dr. F.A.J.(Frits) Muskiet
Mede-onderzoeksleiders Dr. D.A.J. Dijck-Brouwer
Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen
Periode 1-1995 - 1-2099
Projecten