Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

PPO Database - onderzoekslijnen

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Onderzoekslijn 151 Voeding en bewegen
Categorie Analytisch g. Overigen
Trefwoord 1 Micronutrienten
Trefwoord 2
Omschrijving Voeding en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en belangrijk voor ziekte, gezondheid en herstel. Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) verricht samen met de Wageningen University en Research Centre (WUR) binnen de Alliantie Voeding Gelderse Vallei onderzoek naar de effecten van voeding en bewegen en vertaalt deze naar de dagelijkse klinische praktijk. Daarnaast wordt samen met de artsen Topsportgeneeskunde onderzoek gedaan naar grensbelasting. Deze kennis wordt ingezet voor het vaststellen van de individuele grensbelasting bij topsporters maar ook bij ziekte en gezondheid.

De projecten vanuit het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium zijn gericht op het meten / in kaart brengen van parameters die de effecten van voeding en bewegen kunnen voorspellen dan wel monitoren bij ziekte, gezondheid, herstel en grensbelasting. De aandacht is met name gericht op micronutrienten. Preventie is hierbij eveneens een belangrijk uitgangspunt.
Onderzoeksleider laboratorium Dr. J.M.T.(Jacqueline) Klein Gunnewiek
Mede-onderzoeksleiders Dr. M.G.J. (Michiel) Balvers; Dr. S.E. (Silvia) Endenburg.
Instituut Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Periode 1-2009 - 1-2025
Projecten