Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuwe richtlijn CDT per 31 maart van kracht

In de afgelopen periode is er onder leiding van de NVVP door de CDT werkgroep van de NVKC hard gewerkt aan de nieuwe modulaire en integrale richtlijn met betrekking tot alcoholmisbruik en rijgeschiktheid. Deze richtlijn is recent door NVKC geaccordeerd. Het onderdeel over laboratoriumdiagnostiek uit onze eigen NVKC-richtlijn is vrijwel volledig opgenomen in de herziene richtlijn. Een mooi resultaat. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen vindt u in dit document Laboratoriumtechnische aspecten en aanpassingen in de herziene Richtlijn _def.pdf . De herziene richtlijn zal vanaf 31 maart gaan gelden en is dan ook zichtbaar in de Richtlijnendatabase onder de officiele titel 'Richtlijn Onderzoek naar alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen'. 

 

Categorie: 
NVKC Nieuws