Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Portret van de klinische chemie

Een nieuwe brochure

Samenvatting
Was Rembrandt 400 jaar later geboren dan had hij wellicht niet "De Anatomische Les" geschilderd, maar "De Klinisch Chemische Puzzel". Eeuwenlang waren de klachten van de patiënt en de toestand van diens botten en inwendige organen voor artsen de belangrijkste aanwijzingen voor het stellen van een diagnose. Nu vervullen
moleculaire gegevens een sleutelrol. De moderne geneeskunde kan niet meer zonder de klinische chemie bij diagnostiek, therapie en preventie.

En de klinische chemie ontwikkelt zich verder op het snijvlak van de geneeskunde en de natuurwetenschappen. Innovaties uit het medisch wetenschappelijk onderzoek bereiken in hoog tempo de klinisch chemische laboratoria en daarmee de kliniek. Artsen en patiënten worden geconfronteerd met ontwikkelingen waardoor steeds gedetailleerder diagnosen kunnen worden gesteld en de effecten van een behandeling beter kunnen worden gevolgd. Bloedarmoede, tumoren, erfelijke aandoeningen, falende nieren, hoog cholesterol, botontkalking en beginnende Alzheimer zijn slechts enkele voorbeelden uit het brede scala aan Omslag boek 'Een portret'aandoeningen die het klinisch chemisch laboratorium weet op te sporen of waarvan de diagnose kan worden bevestigd.
Slechts weinig mensen weten welke wereld er schuil gaat achter het lab-formulier met die vele tientallen aan te kruisen vakjes; wat de mannen en vrouwen in de witte labjassen allemaal kunnen. Deze brochure "Klinische chemie, een portret" schetst een caleidoscopisch beeld van deze laboratoriumgeneeskundige discipline. Klinisch chemici en hun belangrijkste klanten komen daarin zelf aan het woord.
Ook geeft het portret een indruk van de effecten die de nieuwste medisch-wetenschappelijke, technologische en beleidsmatige ontwikkelingen hebben op de klinische chemie. Van proteomics, farmacogenetica, zelftesten en het elektronisch patiëntendossier tot de adviesrol voor artsen en patiënten, patiëntveiligheid en economische
aspecten.