Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Lidmaatschap en tarieven

De NVKC kent een aantal soorten lidmaatschappen:

  • Registerlidmaatschap - uitsluitend voor geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie;
  • Aspirant-registerlidmaatschap - uitsluitend voor laboratoriumspecialisten klinische chemie in opleiding AIOS);
  • Studentleden - voor universitair studerenden;
  • Gewone Leden - academisch gevormden (incl. AIO's en promovendi) werkzaam in de medische diagnostiek);
  • Corporate Membership- voor bedrijven gespecialiseerd in laboratoriumdiagnostiek;
  • Gepensioneerde Leden en Registerleden kunnen hun lidmaatschap voortzetten tegen een aangepast tarief.
  • Aangesloten Laboratoria betalen jaarlijks een vrijwillige bedrijfsbijdrage. Deze wordt aangewend ten behoeve van projecten die ondersteuning geven aan het functioneren van laboratoria, zoals patiëntenvoorlichting, public relations, imagoverbetering, bedrijfsmatige ondersteuning (zoals de Wie-doet-Wat-database, lab app) bevordering van de effectiviteit, verbetering van de financieel economische bedrijfsvoering, activiteiten ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de omvang van het laboratorium met het aantal registerleden als maat hiervoor.
     

Lidmaatschapstarieven 2020

Categorie  € per jaar
Registerleden

 405,77**

AIOS  124,76***
Studentleden  49,-
Gewone leden  125,-
Corporate members  1132,-
Gepensioneerde leden  49,-
Bedrijfsbijlage  1000 per lab + 500 per klinisch chemicus

 

 

 

 

 

 

 

** excl. bijdrage FMS à € 305,39 en LAD lidmaatschap à  € 88,84 per jaar
*** excl. bijdrage DJS en LAD à € 103,24 per jaar

Wilt u zich aanmelden als lid? U kunt hier een aanmeldingsformulier word
en een machtigingsformulier MS Word bestand downloaden.

Stuur beide volledig ingevuld en ondertekend naar:
NVKC-bureau, t.a.v. Ledenadministratie, buro@nvkc.nl.
Op verwerking van uw gegevens is het NVKC privacybeleid van toepassing.

Overige tarieven  
Inschrijving in het opleidingsregister  eenmalig € 500,-
Inschrijving in het register  eenmalig € 650,-
Inschrijving aantekening aandachtsgebied  eenmalig € 400,-
Herregistratie  eens per vijf jaar € 500,-
Erkenning opleidingsbevoegdheid instituten  eens per 5 jaar € 8000,-
Accreditatie nascholing verzorgd door derden  per keer € 200,-