Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

[Werkgroep Zorgevaluatie-Kennisagenda Klinische Chemie (SKMS ZOEKK

Dr. G.A.E. Ponjee, voorzitter
C. Ruiter, secretaris
J.A. van Balveren MSc
Dr. M.J. ten Berg
Dr. S. van Dijk, adviseur
Prof. dr. R. de Jonge
Dr. D.G. Keuken, corr. member
Prof.dr. G.C.M. Kusters
Dr. W.P.H.G. Verboeket-van de Venne, corr. member
Dr. J.Y. Vis MD. PhD., vice voorzitter